Privacyverklaring

​PrimeFire praktijk voor coaching, embodiment en zelfreflectie ,  gevestigd  aan  de Kerkedijk 116 ,  3615BJ Westbroek,  is verantwoordelijk  voor  de  verwerking  van  persoonsgegevens  zoals  weergegeven  in  deze  privacyverklaring.

De  Algemene  Verordening  Gegevensbescherming  (AVG)
De  Algemene  Verordening  Gegevensbescherming  2016/679  (ook  wel  de  General  Data
Protection  Regulation,  of  afgekort  de  GDPR  genoemd)  is  een  verordening  van  de  Europese
Unie  die  een  belangrijke  wijziging  vormt  in  het  bestaande  raamwerk  voor  het verwerken
van  persoonsgegevens  van  natuurlijke  personen  in  de  EU.
De  AVG  introduceert  een  reeks  nieuwe  of  strengere  vereisten  die  van  toepassing  zijn  op  bedrijven  die  persoonsgegevens  verwerken.  De  verordening  wordt  van  kracht  op  2
5  mei  2018  en  vervangt  de  huidige  Europese  richtlijn  95/46  EG,  beter  bekend  als  de
Databeschermingsrichtlijn.

Contactgegevens
Sander Dammingh is  de  Functionaris  Gegevensbescherming  van  PrimeFire te
Westbroek.  Hij  is  te  bereiken via 06-50481300 en sander@primefire.nl,

 

Persoonsgegevens  die  wij  verwerken

PrimeFire  verwerkt  je  persoonsgegevens  doordat  je  gebruik  maakt  van onze  diensten  en/of  omdat  je  deze  gegevens  zelf  aan  ons  verstrekt.  Hieronder  vind  je  een overzicht  van  de  persoonsgegevens  die  wij  verwerken:
–  Voor-  en  achternaam
–  Geboortedatum
–  Adresgegevens
–  Telefoonnummers
–  E-mailadres
–  Skype-,  Facetime-  of  Zoom  adressen

 

Bijzondere  en/of  gevoelige  persoonsgegevens

PrimeFire  verwerkt  de  volgende  bijzondere  en/of  gevoelige  persoonsgegevens  van  jou:
–  Gegevens  m.b.t.  persoonlijke ontwikkeling.
Deze  informatie  verstrek  je  tijdens  individuele  consulten  bij PrimeFire.
–  Gegevens  nodig  voor  praktijkvoering  en  facturering.

Met  welk  doelen  wij  persoonsgegevens  verwerken

PrimeFire  verwerkt  jouw  persoonsgegevens  voor  de  volgende  doelen:
–  Om  het  persoonlijk  proces  en  ontwikkeling  van  ieder  individu  goed  te  kunnen  volgen
–  Je  te  kunnen  bellen  of  e-mailen  indien  dit  nodig  is  om  te  communiceren  over  afspraken  of  inhoudelijke  zaken.
–  Je te  informeren  over  wijzigingen.
–  Het  afhandelen  van  facturering  en  betaling.
–  Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie over nieuwe activiteiten.

 

Geautomatiseerde  besluitvorming

PrimeFire  neemt  geen,  op  basis  van  geautomatiseerde  verwerkingen,  besluiten  over  zaken  die  gevolgen  kunnen  hebben  voor  personen.    Het  gaat  hier  om  besluiten  die  worden  genomen  door  computerprogramma’s  of  systemen,
zonder  dat  daar  een  mens    tussen  zit.  PrimeFire gebruikt hier  geen  computerprogramma’s  of  -systemen  voor.

 

Hoe  lang  we  persoonsgegevens  bewaren

PrimeFire  bewaart  je  persoonsgegevens  niet  langer  dan  strikt  nodig  is  om  de  doelen  te  realiseren  waarvoor  je  gegevens  worden  verzameld.  Wij  hanteren  de  volgende  bewaartermijnen  voor  de  volgende  (categorieën)  van
persoonsgegevens:
–  Persoonsgegevens  gerelateerd  aan  individuele  sessies:  Zo  lang  als  je  ingeschreven  wenst
te  blijven  als  individuele cliënt of student.
–  Bijzondere  persoonlijke  gegevens  verzameld  tijdens  consulten  minimaal  15  jaar.
–  Standaard  financiële  persoonsgegevens  :  Fiscale  Bewaartermijn  minimaal  7  jaar.

 

Delen  van  persoonsgegevens  met  derden

PrimeFire  verkoopt  geen  gegevens  aan  derden  en  zal  deze  uitsluitend  verstrekken  indien  dit  nodig  is  voor  de  uitvoering  van  onze  overeenkomst  met jou  of  om  te
voldoen  aan  een  wettelijke  verplichting.
Bedrijven  die  onze  financiële  gegevens  verwerken  –  bijvoorbeeld  onze  accountant  –  draagt
ook  zorg  voor  de  vertrouwelijke  en  beveiligde  verwerking  van  factuur-  en  adres  gegevens.
PrimeFire  blijft  verantwoordelijk  voor  deze  verwerkingen.

 

Cookies,  of  vergelijkbare  technieken,  die  wij  gebruiken

PrimeFire gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Toestemming  gegevens  inzien  of  gegevensverwerking
intrekken

Je  hebt  het  recht  om  je  eventuele  toestemming  voor  de  gegevensverwerking  in  te  trekken
of  bezwaar  te  maken  tegen  de  verwerking  van  jouw  persoonsgegevens  door  PrimeFire.
Je  kunt  een  verzoek  tot  inzage  of verwijdering  van  je  persoonsgegevens  of  verzoek  tot
intrekking  van  je  toestemming  of  bezwaar  op  de  verwerking  van  jouw  persoonsgegevens
sturen  naar sander@primefire.nl Om  er  zeker  van  te  zijn  dat  het  verzoek  tot  inzage  door
jou  is  gedaan,  vragen  wij  je  een  kopie  van  je  identiteitsbewijs  met  het  verzoek  mee  te
sturen.  Maak  in  deze  kopie  je  pasfoto,  MRZ,  paspoortnummer  en  Burgerservicenumm
er  (BSN)  zwart.  Dit  ter  bescherming  van  je  privacy.  We  reageren  zo  snel  mogelijk,  maar  binnen  vier  weken,  op  jouw  verzoek .
PrimeFire  wil  je  er  tevens  op  wijzen  dat  je  de  mogelijkheid  hebt  om  een  klacht  in  te  dienen  bij  de  nationale  toezichthouder,  de  Autoriteit  Persoonsgegevens.  Dat  kan  via  de  volgende  link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe  wij  persoonsgegevens  beveiligen

PrimeFire  neemt  de  bescherming  van  jouw  gegevens  serieus  en  neemt  passende  maatregelen  om  misbruik,  verlies,  onbevoegde  toegang,  ongewenste  openbaarmaking  en  ongeoorloofde  wijziging  tegen  te  gaan  volgens  de  nieuwe  bepalingen  van  de  AVG.  Als  jij  het  idee  hebt  dat  jouw  gegevens  toch  niet  goed  beveiligd  zijn  of  er aanwijzingen  zijn  van  misbruik,  neem  dan  contact  op  met sander@primefire.nl
Daarnaast  voeren  we  aanpassingen  uit  om  ervoor  te  zorgen  dat,  wanneer  er  verdere  richtlijnen  worden  opgesteld  door  gegevensbeschermingsautoriteiten,  de processen  en  praktijken  (ruimschoots)  voldoen  aan  specifieke  elementen  van  de  nieuwe  regels.

 

Vragen

Bij  vragen  of  opmerkingen  over  de  verwerking  van  uw  persoonsgegevens  en  dit  Privacy
Statement  kunt  u  contact  met  ons  opnemen,  via sander@primefire.nl

Westbroek, 22  augustus  2021


Disclaimer

PrimeFire streeft naar een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van de website. PrimeFire heeft het recht om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt PrimeFire daarvoor geen aansprakelijkheid.
PrimeFire garandeert niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. PrimeFire aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.